Tango

Tango

"The infinite tango takes me towards everything" Jose Luis Borges.